Vòng tay trầm hương tròn đơn trầm xưa cao cấp Nữ THVT2010

2,600,000

Vòng tay trầm hương tròn đơn trầm xưa cao cấp Nữ THVT2010 với nguyên liệu làm vòng từ nguồn trầm xưa hiếm có của những phu trầm đi địu giữ lại vùng rừng Khánh Hòa. Sản phẩm phù hợp cho phái nữ đã từng dùng trầm hương hoặc thích sưu tầm mùi hương trầm ngọt sâu, lưu hương và thanh…