Vòng tay trầm hương tròn đơn trầm xưa cao cấp Nam THVT1510

6,800,000

Vòng tay trầm hương tròn đơn cao cấp Nam THVT1510, với nguyên liệu làm vòng từ nguồn trầm xưa hiếm có của những phu trầm đi địu giữ lại vùng rừng Khánh Hòa. Sản phẩm phù hợp với những người đã từng dùng trầm hương hoặc sưu tầm với mùi hương trầm ngọt sâu, lưu hương và thanh…