Vòng tay trầm hương Phúc Lộc Thọ bọc vàng THVT1030

2,800,000

Vòng tay Phúc – Lộc – Thọ bọc vàng để cầu sức khỏe và thu hút tài lộc. Ba chữ cái Phúc – Lộc – Thọ mang ý nghĩa của cải sung túc – lộc lá đầy nhà – sống lâu trăm tuổi