Vòng tay trầm hương 108 hạt trầm xưa cao cấp THVT2101

12,800,000

Vòng tay trầm hương 108 hạt trầm xưa cao cấp THVT2101 với nguyên liệu làm vòng từ nguồn trầm xưa hiếm có của những phu trầm đi địu giữ lại vùng rừng Khánh Hòa. Sản phẩm phù hợp cho những khách hàng đã từng dùng trầm hương hoặc thích sưu tầm mùi hương trầm ngọt sâu, lưu hương và thanh…