Trầm hương vòng TV02

480,000

Trầm hương vòng có hình dạng xoáy ốc rất đẹp mắt, với thời gian cháy dài hơn giúp bạn thưởng thức mùi hương lưu luyến và vấn vương của hương trầm được bền lâu