Trầm hương cảnh (Mẫu số 002)

1,500,000

Trầm hương cảnh TC001 là một dạng Trầm nguyên khối được lấy và chế tác từ thân cây Dó Bầu, tùy theo hình dáng tự nhiên của miếng Trầm để tạo nên những sản phẩm Trầm cảnh riêng biệt