Trầm hương bột TB05

Trầm hương bột được làm từ bột trầm hương tự nhiên nguyên chất, được xay nhỏ, mịn từ gỗ chứa trầm từ rừng Khánh Hòa, là một trong những vùng trầm tốt nhất Việt Nam