Showing all 5 results

Vòng trầm hương cao cấp với nguyên liệu làm vòng từ nguồn trầm xưa hiếm có của những phu trầm đi địu giữ lại, được tuyển chọn khắt khe nhất từ trầm hương thiên nhiên vùng rừng Khánh Hòa.

Sản phẩm phù hợp với những người đã từng dùng trầm hương hoặc sưu tầm với đặc điểm có vân đen, màu ngả vàng với mùi hương trầm ngọt sâu, lưu hương và thanh đặc trưng thể hiện loại trầm già và hoàn toàn từ tự nhiên.