Category Archives: Phật giáo

Đạo phật và cuộc sống

10 quy tắc thành công của Đức Phật

Muốn đạt được sự thành công, điều quan trọng là tránh tự mãn với những gì đã đạt được và quyết tâm đạt được những điều tốt đẹp nhất bằng mọi sự nỗ lực. Đức Phật luôn cố gắng hướng con người đi đến sự thành công, 10 quy tắc Đức phật chỉ dẫn sau […]

Trầm hương – Phật giáo có sự liên kết như thế nào?

Trầm hương từ xưa đến nay được biết đến là sản phẩm gắn liền với văn hóa và tâm linh của người Việt. Đặc biệt nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong tín ngưỡng Phật giáo. => Tham khảo một số sản phẩm Trầm đốt mà quý Phật tử có thể tham khảo […]