Monthly Archives: Tháng Chín 2021

Đàn hương là một trong tứ đại danh hương quý hiếm

Đàn hương là một loại gỗ cực quý hiếm đã được Ấn Độ coi là cây hoàng gia ( ở một số quốc gia đàn hương được coi là quý hơn vàng ) với những giá trị có một không hai đã được công bố. Nhưng có một giá trị khác mà không phải ai […]