Monthly Archives: Tháng Năm 2021

10 quy tắc thành công của Đức Phật

Muốn đạt được sự thành công, điều quan trọng là tránh tự mãn với những gì đã đạt được và quyết tâm đạt được những điều tốt đẹp nhất bằng mọi sự nỗ lực. Đức Phật luôn cố gắng hướng con người đi đến sự thành công, 10 quy tắc Đức phật chỉ dẫn sau […]